Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:469 (2016-2017)
Innlevert: 05.01.2017
Sendt: 06.01.2017
Besvart: 12.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hva har Staten fått i skatteinntekter fra opsjonsbeskatninger i arbeidsforhold de siste tre årene, og hvor stor andel av dette gjelder for selskaper som er yngre enn 5 år?

Begrunnelse

Norge trenger nye arbeidsplasser. Mange av disse vil komme i etablerte bedrifter, men en betydelig andel vil måtte komme fra nye selskaper som vokser seg store. Å styrke vekstmulighetene for norske oppstartsselskaper blir derfor viktig, og en bør ta en grundig vurdering av nye ordninger for å gjøre det gunstigere å kompensere ansatte i oppstartsselskaper med opsjoner. Opsjoner kan være et viktig virkemiddel for å skaffe og beholde høykompetent arbeidskraft tidlig i selskapers levetid, når kapitaltilgangen er begrenset. Det vil videre styrke ansattes medeierskap, hvilket er et gode i seg selv.