Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:499 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 23.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Når tid vil statsråden underrette Rogaland fylkeskommune om hvilke problemer det er med den fylkeskommunale garantien for Rogfast?

Begrunnelse

Viser til statsrådens svar på mitt spørsmål 409 hvor det sies:

"Det er i kvalitetssikringen av Rogfast pekt på utfordringer ved finansieringen knyttet til den fylkeskommunale garantien."

På årets Solamøte i Rogaland ble det formidlet fra fylkesrådmannen at fylkeskommunen ikke var underrettet om hvilke problemer som er knyttet til den fylkeskommunale garantien, og at de var ikke underrettet om noen problemer som var med fylkeskommunenes garantier.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Arbeidet med å forberede en sak til Stortinget om prosjektet E39 Rogfast pågår. Herunder er det til vurdering hvordan en skal følge opp forhold som er påpekt i den eksterne kvalitetssikringen KS2 av prosjektet. Rapport fra den eksterne kvalitetssikringen er offentlig.
Det er foreløpig for tidlig å si om det er behov for å trekke Rogaland fylkeskommune inn i dette arbeidet.