Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:515 (2016-2017)
Innlevert: 16.01.2017
Sendt: 16.01.2017
Besvart: 23.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hardanger Villfisklag og frivillige har lagt ned stor innsats for å redde det som er igjen av villaksstammer i Hardanger. De har lagt grunnlaget for en genbank for Hardanger. Nå ser det ut til å være slutt - regjeringen vil ikke lengre bevilge penger til prosjektet. Ikke bare det, nå legges det også opp til at man skal destruere det møysommelig innsamlede genmaterialet.
Hvordan vil statsråden sikre det innsamlede materialet og sikre genetisk bredde gjennom et langsiktig innsamlingsarbeid?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: I Prop. 1 S (2016-2017) fra Klima- og miljødepartementet ble det opplyst om at nye kostnadsanslag for den planlagte genbanken for laksefiskbestander fra Hardanger viser en kostnadsøkning på over 50 prosent. Det nye kostnadsanslaget er på 66 mill. kroner. Det ble videre opplyst at regjeringen på denne bakgrunn har besluttet å ikke bygge genbanken. Ved Stortingets behandling av budsjettet ble det heller ikke bevilget penger til å bygge genbanken.
Det er i 2015 og 2016 samlet inn materiale fra laksefiskbestandene fra Hardanger som kunne være aktuelle for en genbank. Ettersom genbanken ikke blir bygget, vil drift ved midlertidige oppbevaringsanlegg for dette materialet på et tidspunkt måtte avvikles. Materialet som er samlet inn vil bli lagret og tatt vare på inntil videre. Rent praktisk vurderes det om mesteparten kan flyttes til oppbevaring på forskningsstasjonen på Ims i Rogaland. I løpet av to år må vi igjen ta stilling til hva som skal skje med materialet.