Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:543 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 26.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for at voksne personer med Atopisk eksem skal få bedre behandlingsrettigheter for å klare å leve et best mulig liv?

Begrunnelse

I Norge sendes barn under 18 år med alvorlig/utbredt atopisk Dermatitt i en måned om gangen opp til to ganger i året til Grand Canaria. Det er turer som er i januar/ februar og/eller i april/mai. Det samme gjelder psoriasispasienter uansett alder. Beklageligvis regnes Atopisk eksem som barnesykdom i Norge, fordi det sjeldent å ha dette i en alvorlig og utbredt tilstand helt opp i voksen alder, selv om mange har eksem i voksen alder.
Denne sykdommen gjør huden tørr, flassete, den sprekker, er rød og flammete, svir, klør og man får lett infeksjoner. Alt dette kan også gå utover nattesøvnen, allmenntilstanden og livskvaliteten.
Sol og salt vann har i en årrekke vist seg som optimal behandling for denne pasientgruppen.
De som er hardt rammet trenger flere opphold i varmere strøk for å klare hverdagen, jobben og ha en bedre livskvalitet, i stedet for å ligge inne på Rikshospitalet eller andre hudavdelinger i lengre perioder og tiden hjemme i sykemelding. Dette koster både den enkelte mye, og ikke minst samfunnet. Flere atopikere vil kunne holde seg i arbeid i stedet for å være sykemeldt hvis man åpnet for muligheten for at også denne gruppen kunne være i varmere strøk i syden 1-2 måneder pr. år. Det er en gruppe på 50-100 pasienter det er snakk om, og mange av dem i arbeidsfør alder. De voksne pasientene med Atopisk eksem har mye smerter, og i likhet med psoriasis er dette en autoimmun kronisk sykdom, mens psoriasispasientene ikke alltid har slike store smerter som de med Atopisk eksem.
I Danmark skiller man ikke på alder når det gjelder å sende pasienter ril det tilrettelagte opplegget på Dødehavsklinikken i Israel.
Der sendes både barn og voksne. Valle Marina på Grand Canaria er tilrettelagt for psoriasispasienter, men de flere atopikere har flere allergier, og trenger derfor også opplegg med kosthold og andre faktorer. dette legger Dødehavsklinikken til rette for.
For å eventuelt å avgrense et tilbud, kan man si at de som blir anbefalt av Rikshospitalets hudavdeling skal få rettigheter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det følger at pasient- og brukerrettighetsloven at pasienter har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også for voksne personer med atopisk eksem.
Behandlingsreiser til utlandet er ingen rettighet for de pasientgruppene som i dag er omfattet av ordningen. Tilbudet er et supplement til behandlingstilbud i Norge og er ikke til erstatning for den helsehjelpen pasienter måtte ha rett til i Norge.
Ordningen omfatter i dag pasienter med revmatoid artritt, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt og juventil artritt. Videre omfattes pasienter med postpolio syndrom, psoriasis og barn med astma, kronisk lungesykdom og atopisk eksem.
Det er flere pasientgrupper som ønsker å bli inkludert i ordningen, og som mener at de på samme måte som de allerede inkluderte pasientgruppene vil ha god effekt av en behandlingsreise til utlandet. Dette kan også være riktig for flere av de pasientgruppene som ønsker seg inkludert i ordningen.
En utvidelse av ordningen til å omfatte nye pasientgrupper må vurderes i forbindelse med det enkelte års budsjettprosess. Dersom antall pasientgrupper skal økes uten at dette skal gå på bekostning av pasienter i dagens grupper, må bevilgningen økes. Grunnet budsjettsituasjonen fant jeg ikke å kunne prioritere denne ordningen i budsjettet for 2017.