Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:672 (2016-2017)
Innlevert: 14.02.2017
Sendt: 14.02.2017
Besvart: 20.02.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kven gir norske soldatar opplæring til i krigen i Syria?

Begrunnelse

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen sa i Klassekampen 13. mai 2016 følgjande:

«Det er et dilemma hvem vi skal trene, hva de gjør etter at vi har trent dem, og hva de vil gjøre etter at de har bekjempet Isil. Dette har vi altså ikke noe svar på.»

Det er nærliggande å tolke uttalane frå forsvarssjefen til at det ikkje var klarlagt kva for grupper som skulle ta i mot opplæring frå norske soldatar. I tillegg hadde ikkje norske styresmakter fått tilgang til kriteria som vart lagt til grunn for seleksjonen då avgjerd om å sende norske soldatar til Syria vart teken, jf. forsvarssjefen si uttale om at:

«Jeg har ikke sett konkret hva kriteriene går ut på.»

Mellom anna Noregs fredsråd har vist til rykte om at New Syrian Army, som det etter kvart kom fram at Noreg skulle trene, skal vere oppløyst. For å sikre målsettinga i oppdraget, og demokratisk, politisk kontroll frå norsk side, er det avgjerande med ei avklaring av kven Noreg faktisk trenar i krigen i Syria.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. februar 2017 med spørsmål fra stortings-representant Liv Signe Navarsete om hvem norske soldater gir opplæring til i Syria.
Det norske styrkebidraget er en del av operasjon Inherent Resolve. De bidrar med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som kjemper mot ISIL. Gruppene vi bistår klareres av koalisjonen gjennom en systematisk prosess og vurderes deretter fortløpende av våre egne styrker. Treningen, rådgivningen og støtten vil styrke disse gruppenes evne til å ta tilbake områder som i dag kontrolleres av ISIL. Foruten militære ferdigheter omfatter treningen kunnskap om og forståelse for internasjonale folkerettslige og humanitærrettslige prinsipper.
Regjeringen er opptatt av å ha tett dialog med Stortinget. Jeg informerer derfor Den utvidede utenriks- og forsvarskomité jevnlig om aktiviteten til det norske styrkebidraget. Av hensyn til sikkerheten til egne styrker kan jeg i dette brevet ikke gi ytterligere detaljer forbundet med denne operasjonen eller annen informasjon av operativ karakter.