Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:679 (2016-2017)
Innlevert: 15.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Hvor stor del av Miljødirektoratets budsjettmidler er knyttet til arbeidsoppgaver som utføres i Trondheim?

Begrunnelse

Viser til besvarelse av spørsmål 15:537 fra representanten Karianne O. Tung.