Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:680 (2016-2017)
Innlevert: 15.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Hvor mange utgjør Miljødirektoratets toppledergruppe og hvor mange har bostedsadresse i Trondheim?

Begrunnelse

Viser til besvarelse på spørsmål 15:537 fra representanten Karianne O. Tung.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Miljødirektoratets øverste ledelse består av miljødirektøren, SNO-direktøren og åtte avdelingsdirektører. Tre av avdelingsdirektørene har bostedsadresse i Trondheim. I tillegg ukependler SNO-direktøren til egen leilighet i Trondheim. Miljødirektøren deler sin tid mellom direktoratets kontorer og er normalt i Trondheim hver uke. Miljødirektoratet hadde pr desember 2016 243 ansatte i Trondheim, 367 i Oslo og 93 ansatte i Statens naturoppsyn lokalt.