Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:698 (2016-2017)
Innlevert: 17.02.2017
Sendt: 17.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Mener justisministeren at det er en holdbar situasjon når de tre domstolene i Molde (tingrett, lagmannsrett og jordskifterett) først fikk beskjed om at det ikke blir bygget et nytt tinghus som planlagt, og deretter at det heller ikke vil bli inngått noen leieavtale som kunne ha gitt en løsning på problemet med dårlige egnede og usikrede lokaler?

Begrunnelse

I over 20 år har det vært planlagt nytt tinghus i Molde for domstolene Frostating lagmannsrett, Romsdal jordskifterett og Romsdal tingrett. Det er veldokumentert at behovet for nye rettslokaler er påtrengende for disse domstolene. Statsbyggs forprosjekt for Molde tinghus ble ferdig høsten 2012 med en kostnadsramme på ca. 220 mill. kroner. Over 10 mill. kroner er brukt til planlegging av tinghuset, men på grunn av manglende budsjettmidler er oppstart av tinghuset nå skrinlagt. Ombygging og utbedring av nåværende lokaler i fylkeshuset i Molde er ikke en aktuell problemstilling, og alternative lokaler må leies.
Det fremgår av Romsdals Budstikke 16.02.17 lagmannsretten, jordskifteretten og tingretten i et møte 7. februar ble orientert om at Domstoladministrasjonen ikke vil prioritere alternative lokaler eller ombygging av eksisterende rettslokaler i Molde. Dersom Justisministeren ikke gir klare signaler om at dette må komme på plass, er det grunn til å stille spørsmål ved årsaken.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det er Domstoladministrasjonen som foretar de nødvendige prioriteringene innenfor domstolenes budsjettrammer. Dette omfatter også spørsmålet om hvorvidt det skal inngås en leieavtale for de tre domstolene i Molde. Jeg har tillit til at Domstoladministrasjonen prioriterer domstolenes ressurser på en god måte.