Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:763 (2016-2017)
Innlevert: 01.03.2017
Sendt: 01.03.2017
Besvart: 07.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Den 19.08 2016 sendte Regjeringen ut på høring et forslag om eiendomsoppmåling, med høringsfrist 21.11.2016. Et flertall av høringsinstansene var imot forslaget om privatisering av landmålertjenesten.
Kommer regjeringen med en ny sak til stortinget i denne stortingsperioden?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det har kommet inn ca. 240 høringssvar til det fremlagte forslaget. Flertallet av kommunene er imot forslaget, men det er også kommuner, foretak og instanser som støtter det. Det er videre et flertall av høringsinstansene som støtter deler av forslaget som f.eks. forslaget om en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere. Når dette arbeidet er gjennomført, vil vi ta stilling til fremleggelse.