Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:771 (2016-2017)
Innlevert: 02.03.2017
Sendt: 02.03.2017
Besvart: 09.03.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Arctica Svalbard skal bli presentert i Longyearbyen den 30. mars og Artist Residency-programmet blir presentert samtidig med lanseringen av et offentlig program med mål om å engasjere Svalbards lokalsamfunn og nasjonale og internasjonale gjester. Svalbard har 51 nasjonaliteter, sterke forskningsmiljø, museum som har vunnet internasjonal pris og et sterkt lokalt kunst og kulturliv.
Vil ministeren sørge for lokal representant i styret til Artica Svalbard for å sikre bedre lokal forankring?

Begrunnelse

I invitasjonen står det at:

"Kunsten skal vere tilstades der viktige spørsmål vert stilt, Svalbard er ein slik stad i vår tid. Gjennom samtalar, seminar og eit Artist Residency-program skal Artica Svalbard fremje diskusjonar og kollektiv tenkning i og omkring nordområda og om kva Arktis har å bety. Både naturen og ressursane som finst her, og den unike sosiale, kulturelle og politiske komposisjonen står i fokus. Sentralt er og korleis dette står i samband med den globaliserte verda vi lever i i dag, med dei miljømessige og politiske endringane vi saman står overfor - både internasjonalt og i det sirkumpolare området. Artica Svalbard skal og vere med å styrkje kunst og kultur på Svalbard ved å leggje til rette for at internasjonale kunstnarar og forfattarar innan alle sjangrar og retningar kan drive forskning og kritisk tekning gjennom den kunstnariske praksisen sin i dialog med lokalsamfunnet, forskarar og fagfolk frå ulike felt på Svalbard."

Med en så tydelig ambisjon er det forunderlig at ikke lokalsamfunnet er representert i styret til Artica Svalbard.
De har fremmet forslag på godt kvalifiserte kandidater. All erfaring tilsier at det er første forutsetning for å sikre lokal forankring og legitimitet til satsingen. Det beste hadde vært om regjeringen viste så stor tillit til et meget kompetent lokalsamfunn at de ga ledervervet til en lokal representant.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg er enig med spørsmålsstilleren i at det er viktig å sikre lokal forankring for aktiviteten stiftelsen Artica Svalbard skal forestå. Stifterne av Artica Svalbard har nylig i fellesskap derfor oppnevnt ytterligere ett varamedlem til styret for stiftelsen, og med dette er nå styret fulltallig. Vararepresentantene vil bli innkalt til alle styremøter. Det nye varamedlemmet er Harald Ellingsen, direktør for UNIS (Universitetssenteret på Svalbard). På denne måten legger styret for Artica Svalbard til rette for gode relasjoner mellom Artica Svalbard, lokalsamfunnet og universitetsmiljøet, som også vil være en strategisk viktig partner.
Sammen med sine samarbeidspartnere vil Artica Svalbard gjennomføre offentlige arrangementer i 2017 og årene som kommer, der lokalsamfunnet på Svalbard blir engasjert. Dette gjelder selvsagt også den offisielle åpningen av kunstnerverkstedet i Longyearbyen 30. – 31. mars, hvor programmet involverer flere lokale aktører. Etter at kunstnerverkstedet er åpnet, vil stiftelsen også ha fysisk forankring i Longyearbyen.
Stiftelsen Artica Svalbard har et bredt og sammensatt formål. I formålet – i tillegg til å legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard og styrke den kulturelle og den kreative næringen der, inngår også en arktisk og internasjonal orientering og diskusjon av nordområdenes betydning på en rekke felt. Lokalsamfunnet på Svalbard er et sentralt utgangspunkt for stiftelsens virksomhet, men stiftelsens faglige ambisjoner strekker seg langt utover Svalbard som geografisk område. Jeg mener at styret som helhet har den rette kompetansen til å ivareta stiftelsens formål, samt sikre god tilknytning til lokalsamfunnet.