Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:806 (2016-2017)
Innlevert: 10.03.2017
Sendt: 10.03.2017
Besvart: 14.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er svært mange styrte lekkasjer fra den kommende nasjonale transportplanen. Det er åpenbart at statsråden og regjeringen er innforstått med lekkasjene.
Hvor mye bompenger legges det opp til å bruke de neste 12 årene på prosjektene i nasjonal transportplan?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan for Stortinget før påske. Det er en klar målsetning for regjeringen at bompengeandelen skal reduseres på veiprosjekt sammenlignet med den store veksten som var i foregående stortingsperioder, hvor representanten Pollestad var statssekretær i Samferdselsdepartementet. Bilistene betaler også lavere bilrelaterte avgifter nå enn tidligere. Vi er nå i avsluttende arbeidet med å forberede stortingsmeldingen. I meldingen vil det framgå hvor mye bompenger staten legger til grunn for neste planperiode.