Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:816 (2016-2017)
Innlevert: 13.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Besvart: 28.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden legge frem tall på antall reisende fra Steinberg stasjon per måned siden november 2015?

Begrunnelse

Steinberg stasjon har hatt en tilsynelatende betydelig vekst i antall reisende siden gjenåpning i 2015, noe som i form av data bør komme tydelig frem i utredningen av ny dobbeltsportrasé fra Mjøndalen til Hokksund, for eksempel i form av antall reisende fra stasjonen per måned. Denne type tall ga NSB til Aftenposten i januar 2016 for månedene oktober og november 2015.
På gjentatte forespørsler vil ikke NSB gi denne informasjonen til Aksjonsgruppa på Steinberg, som nå arbeider med forberedelser til høringsprosessen rundt nytt dobbeltspor. Data som kan tydeliggjøre veksten kommer heller ikke frem fra Bane Nors fagrapporter publisert nå i februar.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Følgende oversikt over reisende fra Steinberg stasjon er innhentet fra Jernbanedirektoratet:

Tabellen viser antall av- og påstigninger.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format