Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:915 (2016-2017)
Innlevert: 29.03.2017
Sendt: 29.03.2017
Besvart: 03.04.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norske myndigheter har returnert en gutt til Afghanistan som er under utredning for utviklingshemning. Nemndleder sier til Dagbladet at de ikke visste dette da avgjørelsen ble tatt. Forvaltningen har et selvstendig ansvar for å opplyse saken og det er ikke gjort. Det kan få fatale følger for en utviklingshemmet. Alderstest er irrelevant i en sak der mental aldre kan være svært lav.
Vil statsråden sørge for at denne gutten blir hentet tilbake og at pågående utredning legges til grunn for vedtak?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 870 fra representanten, og til mine svar på spørsmål nr. 828, nr. 855 og nr. 883 fra stortingsrepresentant Freddy de Ruiter vedrørende den enkeltsaken som er bakgrunnen for spørsmålet her. Som tidligere opplyst følger det av utlendingsloven at jeg ikke har myndighet til å gripe inn i, eller påvirke, utfallet av enkeltsaker. Jeg har tillitt til saksbehandlingen og de avgjørelsene som er foretatt i UDI og UNE.