Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1025 (2016-2017)
Innlevert: 26.04.2017
Sendt: 27.04.2017
Besvart: 03.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Kan forsvarsministeren forsikre om at helikopterberedskapen på Bardufoss, inkludert støttefunksjoner, opprettholdes i påvente av Landmaktstudien?

Begrunnelse

Det er fra enkelte reist bekymring for hvorvidt det gjennom IVB forberedes overføring av helikopterberedskapen på Bardufoss, inkludert ledelses-, stab-, vedlikeholds- og støttefunksjoner for helikoptrene, men også at deler av dette kan komme til å bli flyttet før landmaktutredningen er lagt fram og behandlet.
Etter undertegnedes syn innebærer stortingsflertallets forlik om LTP at dette ikke skal skje, og at helikopterberedskapen skal opprettholdes i påvente av Landmaktstudien. Når det gjelder helikopterstøtte til Hæren har som kjent partiene bak forliket flagget ulike syn.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 27. april 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Martin Henriksen. Spørsmålet gjelder helikopterberedskapen på Bardufoss og hvorvidt den vil opprettholdes i påvente av landmaktutredningen.
Dagens lokalisering med ledelsen for 339 skvadron på Bardufoss og fordeling med ni helikopter på Bardufoss og ni helikopter på Rygge videreføres inntil resultatet fra landmaktutredningen er klar. I tråd med Prop. 151 S (2015-2016) og Innst. 62 S (2016-2017) skal dagens fordeling av helikoptre på Bardufoss og Rygge videreføres inntil alternativ helikopterkapasitet er etablert, anslagsvis innen 2019-2020. Bistandsberedskapen på Bardufoss videreføres tilsvarende.