Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1041 (2016-2017)
Innlevert: 02.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 09.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Vil statsråden få på plass en overgangsordning for driften av Haugesund Lufthavn Karmøy snarest, i påvente av en permanent løsning for denne flyplassen som er av så stor betydning for hele sørvest-landet?

Begrunnelse

Det haster nå med å få på plass en løsning for flyplassen. Den usikkerheten som er skapt av Avinor krever at statsråden sørger for en god overgangsordning slik at vi på sikt får en robust permanent løsning for flyplassen. Det må ikke være noen tvil om at denne lufthavnen skal ha en viktig rolle i regionen fremover.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den 3. mai 2017 møtte jeg representanter for Avinor og LUB. Det er gledelig at de to partene har blitt enige om en løsning som sikrer fortsatt satsing også i 2018.