Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2016-2017)
Innlevert: 05.05.2017
Sendt: 05.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hva vil helse- og omsorgsministeren foreta seg for å hindre at akuttforskriften fra 1. mai 2015 i praksis truer hele lærlingordningen i ambulansefaget?

Begrunnelse

Fra 1. mai 2018 vil den nye akuttforskriften tre i kraft. Dette vil påvirke ambulansefaget. I denne forskriften stilles det krav om kompetansebevis for utrykningskjøring, krav om førerkort for aktuell kjøretøy og krav om autorisasjon som helsepersonell. En slik autorisasjon får disse lærlingene først etter at de har tatt fagbrev, et fagbrev som krever praksis. I henhold til Akuttforskriften vil ambulansetjenesten etter 1. mai 2018 ikke kunne benytte lærlinger i bemanning. Det vil i praksis si at ambulansetjenesten ikke kan benytte lærlinger i verdiskaping, lærlingene vil få en dårlig og lite selvstendig praksisperiode.
Dette vil være et direkte hinder for å ta inn lærlinger i ambulansefaget. Det første året i lære er lærlingen med i ambulansen med to som har autorisasjon/lisens. Det andre året skal lærlingen jobbe mer selvstendig og er derfor med som en av to på ambulansen. Dette bidrar til verdiskapning for lærebedrifter og gir mer erfaring for lærlingen, i tråd med slik fagutdanningen er organisert innen mange yrkesfag. Hvis akuttforskriften og da spesielt § 11 blir stående uten unntak vil ikke virksomhetene som i dag tar inn lærlinger i ambulansefaget ha økonomi til å ta inn lærlinger.
For at dette ikke skal få konsekvenser for neste års lærlinger haster det å få en avklaring på hva som vil skje med akuttforskriften og ambulansefaget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Hensikten med endringene i akuttmedisinforskriften er økt pasientsikkerhet. Bakgrunnen for denne endringen var en erkjennelse av at det vil være pasienter med tilstander der det er behov for helsepersonell med mer kompetanse enn det som kan forventes av en som er lærling. Med krav om at begge kan kjøre ambulansen vil den av ambulansepersonellet som har best kompetanse kunne behandle pasienter under transporten når pasientens tilstand krever det.
Helse- og omsorgsdepartementet mottok tilbakemeldinger om at endringene kan føre til problemer for utdanningen av ambulansearbeidere. Derfor ble det også innført en overgangsordning på tre år som varer til 1. mai 2018.
Det er viktig at ambulansearbeidere får en god utdanning, og tiden som lærling er vesentlig for å opparbeide nødvendig kompetanse. Kunnskapsdepartementet har orientert om at de har til vurdering et forslag om å endre utdanningen for ambulansearbeidere som vil gjøre at kravene i akuttmedisinforskriften kan oppfylles.
Helse- og omsorgsdepartementet er i dialog med Kunnskapsdepartementet og med tjenesten om tiltak for å oppnå både god pasientsikkerhet og god opplæring av ambulansearbeidere.