Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1090 (2016-2017)
Innlevert: 10.05.2017
Sendt: 10.05.2017
Besvart: 22.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Kan finansministeren dele dokumentasjonen på at det er flere kvinner enn menn, som tar ut profitt fra barnehager, barnevern, eldreomsorg og asylmottak?

Begrunnelse

I et intervju med Dagbladet 2.mai uttaler finansministeren følgende: "- Venstresida går etter såkalte «kyniske velferdsprofitører», og hvem er de? Jo, det er stort sett kvinner med erfaring fra bransjen..", og videre: "Fordi de fleste som rammes av jakten på de såkalte velferdsprofitørene er kvinner".

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Min uttalelse i intervjuet er knyttet opp mot barnehagesektoren. Jeg peker på at de fleste private barnehagene er små bedrifter drevet av kvinner som ønsker å bedre tilbudet. Over 60 pst. av private barnehager er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Ifølge PBL var 65 prosent av deres 1937 medlemsbarnehager i 2015 frittstående barnehager (dvs. barnehager der eieren kun eier en barnehage), mens de øvrige hadde eiere med to eller flere barnehager og hvor vi ikke kjenner til kjønnsfordelingen blant eierne. Blant frittstående barnehager der det kan være aktuelt å se på kjønnsfordelingen blant eierne (dvs. ikke menighetsbarnehager, andelslag, foreldrelagsbarnehager, barnehager eid av stiftelser, velforening osv.) sto kvinner i 2015 for 75 prosent av eierandelene mens menn sto for 25 prosent.