Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1092 (2016-2017)
Innlevert: 10.05.2017
Sendt: 10.05.2017
Besvart: 18.05.2017 av utenriksminister Børge Brende

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Verdenssamfunnet må legge større press på palestinske myndigheter for at de skal slutte å gi ros, heder og penger til dem som utfører terrordrap. Norge har et særlig ansvar som leder av internasjonale giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC).
Vil utenriksministeren kontakte andre givere, særlig USA og EU, for å gi et felles signal til palestinske myndigheter om at det vil få konsekvenser for bistanden hvis belønningsordningen for terrordrap i Israel videreføres?

Begrunnelse

Palestinske aktivisters terrordrap av sivile mennesker i Israel er kriminelle handlinger som må fordømmes på linje med annen helt terror. Dessuten bryter slike terroraksjoner ned den gjensidige tillit som trengs for å få gjenstartet en nødvendig fredsprosess. Norge og flere andre land tar sterk avstand fra de palestinske selvstyremyndighetenes praksis med hedersbevisninger og økonomisk belønning til palestinere som sitter fengslet for terrorhandlinger. Kritikken har imidlertid ikke fått slutt på praksisen, bare ført til at palestinske selvstyremyndigheter sier at utenlandsk bistand ikke brukes til slike utbetalinger. Finansieringen av fengslede terrorister fortsetter akkurat på samme måte som tidligere.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har ved flere anledninger gjort det klart for Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) at støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsel, hvor økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid, er uakseptabel og må avvikles. I mine samtaler med president Mahmoud Abbas og finansminister Shukri Bishara har jeg ved flere anledninger understreket at PA vil være tjent med å avskaffe den nåværende praksisen.
Utenriksdepartementet er i dialog med andre givere om støtteordningen. Jeg har også drøftet saken med relevante partnere, inkludert under mitt nylige besøk til Washington. Likesinnede land mener, som Norge, at ingen bistandsmidler må gå til å finansiere en slik ordning.
Støtteordningen rettet mot de palestinske fangene i israelske fengsel var gjenstand for diskusjoner da President Abbas nylig besøkte Washington, noe som har skapt en ny dynamikk. Palestinske myndigheter har nå sagt seg villig til å se på ordningen på ny.
Jeg viser for øvrig til mitt muntlige svar i spontanspørretimen 27. april 2016, samt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1000 (2015-2016) fra representanten Astrid Aarhus Byrknes, besvart 4. mai 2016, og nr. 1022 (2015-2016), fra representanten Jørund Rytman, besvart 12. mai 2016.