Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1168 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 26.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Viser til IKT-skandalen i Helse Sør-Øst og statsrådens tidligere svar til Stortinget.
Vil statsråden komme til Stortinget før sommeren med en helhetlig redegjørelse om saken, hva departementet har gjort for å unngå det som har skjedd, alle fakta om hva som har skjedd og hvilke konsekvenser dette vil få?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har mottatt brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité datert 9. mai i år, hvor de ber om å få svar på en rekke spørsmål knyttet til IKT-saken i Helse Sør-Øst. Jeg sendte 15. mai i år et foreløpig svar til kontroll- og konstitusjonskomitéen, og orienterte her også om at jeg ville komme tilbake med et nytt svar innen 1. juni i år. Bakgrunnen for at jeg la opp til et svar i to omganger var at jeg ventet på en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF, og at jeg på bakgrunn av denne ville kunne gi et mer helhetlig svar på de viktige spørsmålene som kontroll- og konstitusjonskomiteen reiste i sitt brev. Redegjørelsen fra Helse Sør-Øst RHF forelå 24. mai i år, og ble gitt på grunnlag av undersøkelser gjennomført av PwC. Mitt brev til kontroll- og konstitusjonskomitéen vil gi en mer helhetlig redegjørelse om IKT-saken i Helse Sør-Øst, og samtidig orientere om mine foreløpige vurderinger og tiltak knyttet til denne saken.