Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1252 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 09.06.2017
Besvart: 20.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hvor mange dager synes helseministeren det er greit at pasienter må gå og vente på å få behandling for bruddskader?

Begrunnelse

For ca. 1 år siden ble det varslet i media at Sykehuset Østfold hadde mange ukers venting på behandling for pasienter med bruddskader. I visse tilfeller var det så ille at enkelte pasienter måtte oppleve at bruddet måtte brekkes opp igjen før operasjon.
Nå opplever pasienter igjen lang ventetid. Når man oppsøker Sykehuset Østfold med bruddskade kan man få beskjed om at dette ikke blir behandlet av sykehuset før om noen dager eller om noen uker.
Spørsmålsstiller synes det er uverdig at pasienter skal oppleve dette, med all den smerte dette medfører.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen ønsker ikke at noen skal vente unødvendig lenge på behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er et absolutt krav at de helsetjenester som spesialisthelse-tjenesten tilbyr eller selv yter skal være forsvarlige (jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2).
Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at Sykehuset Østfold HF mener at ingen pasienter med bruddskader de siste månedene har ventet lenger enn det som er faglig forsvarlig for et godt resultat. Enkelte bruddskader kan opereres opptil 10-12 dager etter skaden uten at dette forringer behandlingsresultatet, men målsetningen er selvfølgelig at alle pasienter mottar behandling for bruddskader så snart som mulig.
Ved stor pågang av pasienter er det slik at noen tilfeller må prioriteres fremfor andre. For eksempel vil alle barn under 18 år med bruddskader opereres som øyeblikkelig hjelp. Dette kan da føre til at voksne pasienter som ikke er avhengig av øyeblikkelig hjelp må vente noe. Ankelfrakturer skal opereres innen seks timer fra skaden er skjedd hvis det ikke foreligger kontraindikasjoner. Ankelfrakturer som har åpent sår skal avsvelles eller behandles før operasjon. Dette kan ta fire til syv dager. Håndleddfrakturer, fingerfrakturer og kravebeinsfrakturer behandles så raskt som mulig, men kan hvis nødvendig vente i 10-14 dager uten at resultatet blir dårligere. Sykehuset Østfold HF påpeker likevel at ingen pasienter har ventet så lenge de siste seks månedene.
I en periode har det vært stor pågang av pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp innen ortopedi og kirurgi. Ingen pasienter ved Sykehuset Østfold HF har imidlertid ventet så lenge som de gjorde for et år siden. Det er satt inn ekstra operasjonsteam flere dager, og det opereres flere pasienter per operasjonsteam enn tidligere. Tallene for antall opererte pasienter har vært bedre for hver måned gjennom det siste året. Ved en gjennomgang av alle brudd som måtte vente lenge på operasjon for et år siden, ble det ikke funnet noen brudd som måtte brytes opp.
Jeg forventer at alle pasienter skal få behandling for bruddskader så snart som mulig i spesialisthelsetjenesten, men har samtidig forståelse for at det enkelte helseforetak og avdeling må prioritere noen pasienter fremfor andre i perioder med stor pågang. Jeg mener likevel at sykehusene må planlegge slik at pasienter slipper å oppleve å vente i 1-2 uker for å få behandlet et brudd, hvis dette ikke er medisinsk begrunnet.