Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvilket regelverk hindrer at barn med funksjonsnedsettelser, for eksempel blinde, kan ta venner med hjem fra skolen ved hjelp av drosjetransport, og er dette noe statsråden vil ta initiativ til å endre?

Begrunnelse

Det vises til interpellasjonsdebatten i Stortinget 2. mai 2017, der det ble reist en problemstilling knyttet til transport av blinde og svaksynte elever til og fra skolen. Norges Blindeforbund har problematisert at det ikke er tillatt å ta med en venn i taxien hjem fra skolen, som åpenbart fører til en forskjellsbehandling ettersom de fleste andre elever har anledning til å dele skoleveien sammen med sine venner og ha med sine venner hjem.
Politikere fra en rekke partier tok opp dette, og uttrykte at dette var et urimelig utslag av et stivbeint regelverk. Det ble uttrykt et klart ønske om å få endret regelverket om det var utformet på denne måten.
I denne forbindelse uttalte statsråden at han ikke hadde «klart å finne ut om dette er en nasjonal regel, eller om det er noe som ofte blir resultat av kommunenes regler, men det er selvfølgelig også noe jeg kan finne et formelt på svar på hvis Stortinget ønsker det.»
Undertegnende ønsker å få et svar på dette, og også på hva statsråden kan gjøre for å følge saken opp videre.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er ingen bestemmelser i opplæringsloven som er til hinder for at en elev med rett til skyss kan ha med seg en venn hjem i taxien. Dersom det er ledig plass i drosjen, står ikke loven i veien for at medelever kan sitte på. Skoler og skoleeiere avgjør selv hvordan de vil organisere sin taxiskyss.
Skyss til og fra skolen er noe som best organiseres lokalt. Jeg synes det er fint at skoler og skoleeiere legger til rette for at elever får mulighet til å ta med venner i taxien. Hvordan utfordringene jeg har pekt på ovenfor kan løses i hvert enkelt tilfelle mener jeg bør være opp til lokalt nivå.