Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1273 (2016-2017)
Innlevert: 12.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 19.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvordan fordeler formuesskattekuttene i perioden 2013-2017 seg på kommune- og fylkesnivå, ifølge Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå, og/eller ifølge ligningsdataene Finansdepartementet har tilgang på?

Begrunnelse

Viser til svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2017, der det heter at:

«Departementets provenyberegninger er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Modellen er ikke egnet for å fordele skatteendringer basert på geografi. Departementet kan derfor ikke utføre beregningene i spørsmålet».

Dette er, med respekt å melde, et helt utilstrekkelig svar. Formuesskatten har en betydelig kommunal komponent, og kunne derfor ikke vært innkrevd om ikke Finansdepartementets underliggende etater hadde nøyaktig oversikt over skattegrunnlaget for formuesskatten i hver enkelt kommune. Dette framgår jo også tydelig av offentlig tilgjengelig statistikk på SSBs nettsider. Undertegnede har problemer med å tro at Finansdepartementets informasjonstilgang om skatteforhold er svakere enn den tilgangen folk flest har ved å besøke nettsidene til SSB. Undertegnede forventer et skikkelig svar, og ikke en uholdbar påstand om at provenyet på en allerede gjennomført endring i en skatt - hvis hovedkomponent er kommunal - ikke lar seg beregne på kommunenivå.