Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1359 (2016-2017)
Innlevert: 23.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Foreligger det oppdatere opplysninger om faglige og økonomiske investeringer og de langsiktige driftskostnader ved å etablere en femårig kiropraktorutdanning ved et norsk universitet?

Begrunnelse

Det vises til Dokument nr. 15:740 (2016-2017) der undertegnende spurte statsråden om hvordan han ville følge opp Stortingets ønske om å etablere en norsk, femårig kiropraktorutdanning ved et norsk universitet.
I sitt svar gav statsråden uttrykk for at han ville be om en oversikt over investerings- og driftskostnader ved en slik etablering.
Undertegnende ønsker informasjon om status i saken, samt videre tidslinje for etablering av en norsk utdanning.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det foreligger per i dag ikke oppdaterte opplysninger om faglige og økonomiske investeringer og de langsiktige driftskostnadene ved å etablere en kiropraktorutdanning i Norge. Jeg har bedt Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen om å foreslå utdanningsmodell, alternativer for kapasitet og kostnader for å etablere en slik utdanning. De har fått frist til 1. november 2017 med å legge fram sine forslag.
På bakgrunn av tidligere estimater vet vi at kostnadene ved å etablere en kiropraktor-utdanning er store. Dette må derfor behandles i regjeringens ordinære prosesser for statsbudsjettet for 2019. Fristen som UiO og UiB har fått er den samme som universiteter og høyskoler har for å legge fram ordinære satsingsforslag for 2019-budsjettet.