Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1404 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 06.07.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I Fædrelandsvennen 24.juni fremstilles det som at Mandal kommune ikke lenger kan gi ungdom møte- og talerett i kommunestyremøtene. Mandal har gjort et flott arbeid, og det er viktig at unge mennesker får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Til nå har de folkevalgte stått fritt til å invitere ungdom til å møte i kommunestyret for å belyse en sak nærmere og for å si sin mening.
Er denne praksisen nå endret, eller kan kommunestyrene fremdeles invitere ungdom til å møte og tale i kommunestyremøtene?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 2. juni 2017 en ny bestemmelse i kommuneloven om råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Detaljerte regler for de enkelte ordningene skal fastsettes i forskrift.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg mener det er viktig at unge mennesker får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Det er positivt at kommuner legger til rette for det. I Prop. 65 L (2016-2017) understreket vi derfor at kommuneloven ikke er til hinder for at de folkevalgte kan invitere ungdom til møter, og gi dem anledning til å tale i kommunestyret. Dette er en mulighet som de folkevalgte har i dag og som ikke er endret.
Når Mandal kommunestyre og andre kommunestyrer inviterer ungdom til møtene og gir dem anledning til å tale i kommunestyret, er dette en praksis i samsvar med kommuneloven. Jeg mener det er positivt at kommuner gir ungdom en slik mulighet til direkte dialog med folkevalgte i saker som er viktig for dem. Vi vil legge vekt på dette i det videre arbeidet med utformingen av regelverket.