Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1429 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 02.08.2017
Besvart: 09.08.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hva inngår i kostnadspostene for ombygging av henholdsvis hangar G og hangar H (150 + 150 mill. kroner) i delt løsning mellom Andøya og Evenes i langtidsplanen?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: I delt løsning i langtidsplanen ble hangar G forutsatt brukt som vedlikeholdsbygg med to vedlikeholdsdokker for P-8, verksted, lager og administrative funksjoner for vedlikeholdspersonellet. For å få plass til dette med nødvendig areal rundt flyene, må hangaren utvides. Det ble derfor kostnadsberegnet et påbygg i lengderetningen.
Hangar H var primært tenkt brukt som hangar for vask- og drivstoffreparasjoner, men også denne hangaren skulle kunne nyttes til vedlikehold i perioder med behov for utvidet kapasitet. I kostnadsberegningene for hangar H er det tatt inn at denne må tilpasses behovene for å kunne ta imot P-8, herunder modifisering av porter og tekniske installasjoner.