Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1463 (2016-2017)
Innlevert: 08.08.2017
Sendt: 09.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Er det mulig å organisere seg slik at for eksempel en privat jet, en luksusyacht, et hyttepalass, et slott, en gullbelagt Ferrari eller en sibirsk tiger kan komme inn under definisjonen av såkalt arbeidende kapital, altså aksjer og driftsmidler, og i så fall hvordan?

Begrunnelse

Spør for en venn.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I enkeltpersonforetak har virksomhetens driftsmidler verdsettelsesrabatt. Eiendeler som brukes både privat og av virksomheten skal bare ha rabatt dersom virksomhetens behov var hovedformålet med anskaffelsen. For ikke-børsnoterte aksjer gis verdsettelsesrabatten på eierandelen(aksjen) i aksjeselskapet slik at alle formuesskattepliktige eiendeler i selskapet indirekte får redusert verdsetting.
Et forsøk på å få rabatt på private formuesobjekter ved å overføre dem til et aksjeselskap for å unngå eller redusere skatt vil fort medføreandre skatterettslige virkninger utover formuesskatten. Egen bruk av selskapseiendeler regnes i utgangspunktet som uttak og dermed skattepliktig inntekt for eieren. I tillegg vil vederlagsfri bruk av andres eiendeler være skattepliktig inntekt for brukeren. Venner som lurer på hvordan skatteplanlegging best kan gjennomføres bør henvises til andre rådgivere enn finansministeren, særlig hvis de eier en utrydningstruet tiger.