Skriftlig spørsmål fra Theodor Helland (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:275 (2017-2018)
Innlevert: 16.11.2017
Sendt: 16.11.2017
Besvart: 24.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Theodor Helland (FrP)

Spørsmål

Theodor Helland (FrP): Hva vil utenriksministeren gjøre overfor franske myndigheter for at menneskerettighetene i Vest-Sahara skal kunne rapporteres av FN-operasjonen i territoriet?

Begrunnelse

Tidligere utenriksminister Børge Brende har gitt gode oppklaringer i Stortinget om at han personlig har diskutert menneskerettighetene i VestSahara med sin franske kollega.

Frankrike, en historisk nær alliert av Marokko, motsetter seg at FNs operasjon i det annekterte territoriet (MINURSO), skal få rapportere på menneskerettighetssituasjonen. MINURSOs mandat skal opp til ny behandling i april 2018.

Forslag fra USA og Storbritannia om en slik inklusjon er tidligere blitt stanset av Paris.

Norges posisjon om at menneskerettighetsrapportering skal inngå i alle FNs operasjoner er gjengitt i Stortingsmelding 10 (2014-2015) om menneskerettigheter.

Vest-Sahara scorer lavest i verden på internasjonale rangeringer over politiske friheter og saharawier som arbeider for at FN skal få gjennomført en folkeavstemning motarbeides av marokkanske myndigheter.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Spørsmålet om inkludering av menneskerettighetsrapportering i MINURSOs mandat vil fortsette å være en del av vår dialog med franske myndigheter.

Norske posisjoner når det gjelder situasjonen i Vest-Sahara ligger fast, i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Det er naturlig at vårt prinsipielle synspunkt om at alle FN-operasjoner skal ha et mandat til å rapportere på menneskerettighetssituasjonen tas opp med franske myndigheter. Jeg vil også ta opp dette spørsmålet med min franske motpart.

Vår ambassade i Paris har dessuten løpende kontakt med franske myndigheter om spørsmål knyttet til utviklingen i Nord-Afrika og Sahel generelt, og hvor også problemstillinger med klar relevans for utviklingen i Vest-Sahara diskuteres.

Så lenge MINURSO ikke har mandat til å overvåke menneskerettighetene, er vi opptatt av at menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara følges tett gjennom andre kanaler. Den norske ambassaden i Rabat besøker derfor Vest-Sahara regelmessig. Etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å ta opp både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål. Vi vil fortsette å oppfordre marokkanske myndigheter til å styrke menneskerettighetene i området.