Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:338 (2017-2018)
Innlevert: 22.11.2017
Sendt: 23.11.2017
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 28.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): 15. november sa statsministeren følgende i Stortingets spørretime i forbindelse med et spørsmål om Goliat utbyggingen i Barentshavet:
"Vår vurdering av lønnsomheten er at den ikke avviker storlig fra den vurderingen som ble gitt da PUD-en ble behandlet i Stortinget i 2009."
Betyr dette at regjeringen har gjort en vurdering av lønnsomheten i Goliat-saken?

Begrunnelse

I så fall vil vi be om å få den oversendt.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: I Stortingets spørretime den 15. november fikk statsministeren spørsmål fra representanten Liadal om når hun ble informert om at det internt i Oljedirektoratet (OD) var laget en lønnsomhetsvurdering for Goliat-feltet i 2015. Statsministeren sa i sitt innlegg at lønnsomheten ikke avviker storlig fra den vurderingen som ble gitt i 2009. Goliat-prosjektet hadde forventet marginal lønnsomhet da det ble fremmet av Stoltenberg II-regjeringen og behandlet i Stortinget i 2009, jf. St.prp. nr. 64 (2008-2009) og Innst. S. nr. 363 (2008-2009). I det interne notatet utarbeidet i Oljedirektoratet i 2015, som departementet ble kjent med 14. november 2017, ble Goliat vurdert som marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt med de forutsetninger direktoratet la til grunn. I lys av dagens debatt om lønnsomheten ved Goliat-feltet, er et godt faktagrunnlag viktig. Jeg foretar derfor nå en bredere vurdering av lønnsomheten ved Goliat. Denne bredere vurderingen vil også bidra til å svare på ett spørsmål jeg har fått fra Energi- og miljøkomiteen. Jeg tar derfor sikte på å besvare dette spørsmålet fra komiteen når denne vurderingen er ferdigstilt.