Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:388 (2017-2018)
Innlevert: 28.11.2017
Sendt: 28.11.2017
Besvart: 05.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvilke nye tiltak vil statsråden sette i verk for å sikre at utenlandske yrkessjåfører som skal kjøre på norske veier har kjennskap til og kompetanse til å kjøre på vinterføre?

Begrunnelse

I Trønder-Avisa 17. november kan vi lese om både norske og utenlandske yrkessjåfører som uttrykker bekymring over at utenlandske sjåfører har manglende kunnskap om kjøring på norsk vinterføre. Statsråden viser i sitt svar til prosesser i andre land og i EU. Men statsråden har selv et ansvar innen sine ansvarsområder. Blant annet kommer det frem spørsmål ved om Statens vegvesen har tilstrekkelig med hjemler til å stanse sjåfører med manglende kompetanse.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er viktig både for fremkommelighet og sikkerhet at sjåfører har kompetanse til å kjøre på utfordrende norske vinterveger. Det er felleseuropeiske krav til opplæring av yrkessjåfører gjennom direktiv 2003/59/EF, og kompetansen til utenlandske sjåfører må dermed i første rekke sikres gjennom dette rammeverket. Jeg har ved flere anledninger tatt opp med våre europeiske partnere at kravene til kompetanse til vinterkjøring må styrkes i disse kravene. Jeg er glad for at det i de pågående forhandlingene om revisjon av dette direktivet er på bordet konkrete forslag om styrking av kravene til kompetanse til kjøring under ekstreme vær- og føreforhold. Jeg har nylig sendt brev til EUs ministerråd og EU-Parlamentet for å støtte slike krav, og statssekretær Skjervold tar dette opp på møter i Brussel denne uka. Jeg vil følge den videre prosessen tett.

For å sikre fremkommeligheten og sikkerheten på norske vinterveger er kravene til både dekkutrustning og kjetting blitt skjerpet de senere årene. Samtidig er og blir kontroll sentralt. Antall tungtransportkontroller har økt de siste årene, og erfaringene viser en positiv utvikling for vinterutrustning på utenlandske vogntog.

Informasjon er også viktig. Gjennom informasjonsbrosjyren Trucker’s Guide, utarbeidet av Statens vegvesen, informeres utenlandske sjåfører og aktører om utfordringer med å kjøre på norske vinterveger. Brosjyren foreligger nå i en ny revidert utgave, oversatt til ni språk og distribueres bredt.

Det settes også fokus på behovet for sjåførenes vinterkompetanse i bilaterale møter og forhandlinger om vegtransport med land utenfor EØS.

Det er mange tiltak som er aktuelle, og jeg vil fortsatt arbeide bredt for at sikkerheten og fremkommeligheten ivaretas på norske vinterveger.