Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:858 (2017-2018)
Innlevert: 02.02.2018
Sendt: 05.02.2018
Besvart: 12.02.2018 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over provenyet/kronevirkningen av alle avgiftsendringer i regjeringsperioden (2013-2018) samlet, fordelt på hver enkelt avgift, fordelt på bransje (inkl. hhv. innenriks og utenriks luftfart), fordelt på hver person i ulike inntektsintervaller og fordelt på hver person i ulike formuesintervaller?

Begrunnelse

Endringene bes oppgitt i 2018-kroner der man fremskriver avgiftsregimet for 2013 til situasjonen i 2018 og sammenligner dette med gjeldende avgiftsregime. Det kan brukes samme inntektsintervaller som i Dokument nr. 15:788 (2016-2017) eller annen hensiktsmessig inndeling. Det bør brukes hensiktsmessige formuesintervaller.