Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1305 (2017-2018)
Innlevert: 10.04.2018
Sendt: 11.04.2018
Besvart: 18.04.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Hva har Regjeringen gjort overfor franske myndigheter siden november 2017 for at Frankrike ikke skal motsette seg at FNs operasjon i Vest-Sahara permanent kan rapportere på menneskerettighetssituasjonen i det okkuperte territoriet?

Begrunnelse

I slutten av april hvert år behandler FNs Sikkerhetsråd spørsmålet om situasjonen i Vest-Sahara. Marokko fortsetter sin okkupasjon av det ikke-selvstyrte territoriet, og motsetter seg både FNs arbeid for selvbestemmelsesprosessen, og FNs mulighet til å rapportere på menneskerettighetssituasjonen i områdene de opererer.

I Sikkerhetsrådet er forslag om inklusjon av menneskerettigheter i mandatet til FN-operasjonen MINURSO blitt fremmet både av USA og av Storbritannia, men det motarbeides av Marokkos nære allierte Frankrike. Franske myndigheter har lang tradisjon i å undergrave rettighetene til Vest-Saharas folk i EU og FNs Sikkerhetsråd. Det pågår alvorlige overgrep overfor Vest-Saharas folk. Senest i 2017 ble en gruppe politiske fanger dømt til livstid i en marokkansk domstol.

Det er verdt å berømme utenriksminister Søreide for et godt svar på spørsmålet fra FrPs Theodor Helland i november 2017 om hva den nye utenriksministeren akter å gjøre ved Frankrikes posisjon på MINURSO. Utenriksministeren svarte hun ville ta opp tematikken med sin franske motpart.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Norske posisjoner når det gjelder situasjonen i Vest-Sahara er i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Vår prinsipielle holdning er at alle FN-operasjoner bør ha et menneskerettighetsmandat. Vi fortsetter derfor å støtte en utvidelse av MINURSOs mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking og -rapportering. Dette er det imidlertid ikke enighet om i Sikkerhetsrådet og Frankrike har ikke endret posisjon. Siden november i fjor har vi fra norsk side tatt opp spørsmålet om en utvidelse av MINURSOs mandat med franske myndigheter. Som følge av at MINURSO ikke har et mandat til å overvåke menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, følger vi menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara gjennom egne kanaler. Vår ambassade i Rabat og en representant fra Utenriksdepartementet besøkte senest området i februar i år. Etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å ta opp både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål. Vi vil fortsette å oppfordre marokkanske myndigheter til å styrke menneskerettighetene i området.