Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1430 (2017-2018)
Innlevert: 25.04.2018
Sendt: 25.04.2018
Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Vil regjeringen ta grep for å sikre at viktige deler av Norge ikke blir liggende i et digitalt mørke, for eksempel slutte å kutte i støtteordningen til bredbåndsutbygging i områder som er kommersielt ulønnsomme?

Begrunnelse

Regjeringen har høstet velfortjent kritikk for manglende bredbåndsutbygging i distriktene. Regjeringen er langt mindre ambisiøs enn opposisjonen når det gjelder å finansiere utbygging av bredbånd i områder som ansees som kommersielt ulønnsomme. I rapporten "Evaluering av bredbåndsutbygging i Norge", utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Nkom, går det fram at støtten til bredbåndsutbygging går nedover med denne regjeringen. Fra 2014 til og med 2017 har det blitt søkt om støtte til 587 bredbåndsprosjekt. Bare 137 av søknadene har blitt innvilget, 450 har fått avslag.

Vi får stadig bekymringsmeldinger fra innbyggerne, for eksempel om at når stolper faller ned pga. manglende vedlikehold, så blir de ikke satt opp igjen, da det ikke er "kommersielt regningssvarende". Konsekvensen sier seg da selv. Med den framtiden vi nå ser er det viktig at ingen deler av landet blir liggende i digital skygge, eller sågar stummende mørke.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]