Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1665 (2017-2018)
Innlevert: 25.05.2018
Sendt: 25.05.2018
Besvart: 01.06.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Det saudiske regimet har den siste tiden arrestert en rekke kjente aktivister for kvinners rettigheter.
Vil statsråden fordømme dette som brudd på menneskerettighetene, og hva vil statsråden ellers foreta seg ovenfor myndighetene i Saudi-Arabia?

Begrunnelse

Saudi-Arabia bryter de grunnleggende menneskerettighetene systematisk. Men mange aktivister kjemper for forbedring. Den siste tiden har det saudiske regimet slått hardt ned på en rekke kvinnerettsaktivister.

Forrige uke ble, i første omgang, syv kjente saudiske kvinnerettsaktivister arrestert i Saudi-Arabia, en av dem ble etter sigende hentet fra sitt hjem av Emiratene av emiratisk sikkerhetspoliti. De første kjente arrestasjonene var Aziza al-Yousef – kjent for å ha deltatt i de første kjøreprotestene i 1990 og en underskriftskampanje for å få slutt på det såkalte verge-systemet, Loujain al-Hathloul som ble arrestert i 2014 da hun forsøkte å kjøre fra Emiratene til Saudi Arabia, Eman al-Nafjan kjent blogger og aktiv i kjøreprotestene i 2011 og Mohammed al-Rabea som er en viktig støttespiller for kvinnebevegelsen og står bak en diskusjonssalong. Blant de arrestasjonene som senere har blitt kjent, er flere av kvinnene som deltok i kjøreprotestene i 1990.

Menneskerettighetsaktivistene har blitt anklaget for mistenkelig kontakt med utenlandske organisasjoner for å destabilisere landet.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, ikke minst økt bruk av dødsstraff, fengsling av menneskerettighetsforsvarere, kvinners rettigheter og manglende ytringsfrihet.

Samtidig skjer det sosiale, kulturelle og økonomiske reformer i Saudi-Arabia. Vi ser for eksempel en viss oppmykning av restriksjonene som gjelder for kvinner, blant annet i arbeidsliv, utdanning og kultur. Enkelte sider av den strenge kjønnssegregeringen er i ferd med å endres. Det er samtidig flere utviklingstrekk som er svært negative, og det gjelder særlig den generelle menneskerettighetssituasjonen, som ser ut til å strammes til, parallelt med enkelt symboltunge lettelser i restriksjoner.

Saudiske kvinners frihet og selvstendighet er fortsatt svært begrenset. Den norske regjeringen har vært – og er – helt tydelig på at kvinners posisjon og stilling i landet er uakseptabel.

I både bilaterale og multilaterale sammenhenger oppfordrer Norge konsekvent Saudi-Arabia til å etterleve internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Norge er et av landene som har fremmet flest anbefalinger i de periodiske landhøringene i FNs menneskerettighetsråd til Saudi-Arabia knyttet til kvinners rettigheter. Dette vil vi fortsette med.

Utenriksdepartementet tatt opp dette med saudiske myndigheter de nylige arrestasjonene av personer knyttet til kampen for kvinners rettigheter. Dette er gjort både via den saudiske ambassaden i Oslo og via den norske ambassaden i Riyadh. Vi har bedt om informasjon om grunnlaget for arrestasjonene og om situasjonen for de arresterte.

Jeg møtte også Amnesty International Norge om den aktuelle saken 25. mai i år, for å bli orientert om deres vurderinger. Jeg har dessuten offentlig formidlet norsk bekymring for menneskerettighetsaktivisters arbeid for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia.

I kontakten med Saudi-Arabia prioriterer vi menneskerettighetsarbeidet meget høyt og vi tar jevnlig opp enkeltsaker. Vi uttrykker også bekymring over mer generelle utviklingstrekk i samfunnet. I tillegg til kontakten med landets myndigheter har vi fra norsk side regelmessig dialog med representanter for sivilsamfunnet, menneskerettighetsorganisasjoner og andre aktører.

Vår ambassade i Riyadh deltar i rettshøringene til menneskerettighetsaktivister når det er mulig å få tilgang i rettslokalene. Vi er videre i nær kontakt med andre likesinnede land om menneskerettighetsarbeidet i landet. Vi vil så langt som mulig fortsette å følge sakene til de arresterte gjennom flere kanaler.