Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2158 (2017-2018)
Innlevert: 30.08.2018
Sendt: 30.08.2018
Besvart: 06.09.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tom-Christer Nilsen (H)

Spørsmål

Tom-Christer Nilsen (H): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av regelverket som sikrer at skoler og barnehager samt frivillige organisasjoner fortsatt kan drive båtaktiviteter slik de har lang tradisjon for?

Begrunnelse

Undertegnede har fått en rekke henvendelser, blant annet fra Strusshamn barnehage i Askøy kommune og Lillesand kommune, som påpeker at ny tolkning av begrepet «i næring» i skipssikkerhetsloven medfører uheldige og urimelige konsekvenser.

Sikkerhet til sjøs er svært viktig, og et hensyn som skal ivaretas enten man ferdes i næring eller på annen måte til sjøs.

Skoler, barnehager og frivillige organisasjoner i kystfylkene har til alle tider brukt sjøen i undervisningsformål. Bruk av mindre båter har vært sentralt i dette. Det har vært en viktig del av kystfolkets opplæring i gleder og farer ved sjøen. Denne opplæringen bidrar til bedre forståelse av hva som skal til for å ferdes trygt, av hva sjøen og havet er og av hvordan vi tar vare på oss selv og kystmiljøet.

Strusshamn barnehage har et spesielt fokus på dette:

«Strusshamn barnehage SA er en 3 avd. privat foreldre eid barnehage i Strusshamn. Beliggenheten vår gjør at vi har kort vei til det fantastiske miljøet i Havna. Som et gjennomgående tema i barnehagen vil vi la barna få bli kjent med strandhusene, stranden ved Stolpaskuret (bak kirken) og museene (…). Barnehagen er også medlem i Askøy Kystlag som har lokaler i Kystbua på Holmen. Vi får låne huset, robåter og området kystlaget disponerer. Området i Havna og sjøen bruker vi hele året. (…).

Mai 2019 hadde vi planer om å gjennomføre «Kystkulturuker» for femte år på rad. Da setter vi av tre uker der vi i tillegg til å være i båt, der barna får fiske med bl. annet stang, garn, sniksnøre og krabbeteine, bruker sjøen til maritime tema i barnehagen, for eksempel livet i fjæra, fugler langs kysten og miljøbevissthet.

Barn lærer gjennom erfaring, og sikkerhet i alt vi gjør skaper trygghet for barn, foreldre og ansatte. Det er kanskje ikke så rart at oppegående ungdommer hopper ut fra fjellhyller uten å sjekke høyde, vind eller dybde. Vi voksne, hjemme, i barnehage og på skolen, sikrer dem i hele oppveksten og det meste er «farlig». Ikke så lett da å vurdere hva som er sikkert eller farlig selv.»

De nye reglene gjør at det ikke lengre er mulig for barnehageansatte å ta med barn ut i robåt eller annen båt. Dette legger alvorlige begrensinger på opplæringen og opplevelsene barna kan få. Dette til tross for at alle sikkerhetsforanstaltninger er tatt. At det skal være nødvendig med kystskippersertifikat eller liknende med for eksempel 20 timers kurs med sikkerhetsopplæring og grunnleggende sikkerhetsopplæring i passasjer -og sikkerhet på passasjerskip for å ta med barn i robåt strider mot vanlig rettsoppfatning langs kysten.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det overordnede hensynet for meg er å trygge liv og helse, miljø og materielle verdier på sjøen både for barn og voksen. Samtidig ser jeg det som svært positivt at barn lærer om livet i havet og sjøvett.

I dagens regelverk er det et etablert skille mellom fritidsaktivitet, som reguleres i småbåtloven, og næringsvirksomhet som reguleres i skipssikkerhetsloven. Det er ingen ny fortolkning av begrepet "i næring". Også skoler, barnehager og frivillige organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet vil i utgangspunktet være omfattet av skipssikkerhetsloven.

Jeg har bedt Sjøfartsdirektoratet å se på gjeldende regelverk for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer, og at de i den forbindelse også vurderer kvalifikasjonskravene. Det tas sikte på at et revidert regelverk sendes på høring i løpet av høsten 2018. Målet er å lage et regelverk som gjør det enklere å drive denne aktiviteten samtidig som vi bevarer et høyt sikkerhetsnivå. Inntil eventuelle endringer er vedtatt oppfordrer jeg barnehager, skoler og frivillige organisasjoner og andre som har spørsmål om å kontakte Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet vurderer konkret hva som er et forsvarlig sikkerhetsnivå avhengig av hva fartøyet skal brukes til. I den kommende stortingsmeldingen om sjøsikkerhet vil også skille mellom næringsvirksomhet og ikke-kommersiell virksomhet blir beskrevet.

Aktivitet på sjøen er positivt, men det er også viktig for meg å sørge for at barn og unge i en opplæringssituasjon er trygge.