Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2180 (2017-2018)
Innlevert: 31.08.2018
Sendt: 03.09.2018
Besvart: 07.09.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): På hvilken måte mener statsråden dette harmonerer med tidligere løfter om åpenhet i saken når det ikke har vært mulig for noen å følge med på hvilke møter statsråden har hatt med mektige næringsaktører om deponi i Brevik, og medfører det riktighet at kun NOAH har hatt møter med departementet i forkant av beslutningen om å gå videre med det omstridte forslaget?

Begrunnelse

Dagbladet kan i dag (31. august) melde at det har funnet sted møter mellom Bjørn Rune Gjelsten og hans selskap NOAH og statsråden angående deponi-saken i Brevik. Det framgår av Dagbladets artikkel at møtene er blitt kjent for offentligheten på bakgrunn av at det er bedt om innsyn i statsrådens elektroniske kalender, og først etter at vedtaket om å gå videre med NOAH ble fattet.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Forslaget til planprogram har vært offentlig tilgjengelig siden desember 2017 og var på høring frem til 31. januar 2018. Et planprogram etter plan- og bygningsloven utarbeides av forslagsstiller. Klima- og miljødepartementet ble i denne saken oppnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet. At det har vært kontakt mellom forslagsstiller og departementet er naturlig i en slik prosess. Da Porsgrunn kommune spurte om innsyn i min kalender, ble innsyn gitt.

Det har vært avholdt møter med flere ulike aktører i sakens anledning. Blant annet var det et offentlig møte om forslaget til planprogram i Brevik Kulturhus 10. januar 2018. Jeg har selv hatt møte om saken med ordfører i Porsgrunn kommune Robin Kåss med flere 16. mars 2018. Vern om Grenland – Nei til deponi ble tilbudt møte med statssekretær Atle Hamar, men takket nei til dette.

Jeg hadde møte med NOAH v/Bjørn Rune Gjelsten 18. april 2018. I tillegg hadde statssekretær Alte Hamar møte med NOAH v/Bjørn Rune Gjelsten 12. juni 2018.

For øvrig hadde jeg også møte med Visit Nordvest med flere om et mulig deponi i Nesset 22. mars 2018, og med forslagsstiller i Nesset og ordføreren i Nesset kommune 8. juni 2018. Jeg hadde også møte med Norsk Industri om et mulig nytt deponi for farlig avfall 16. mai 2018.