Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2266 (2017-2018)
Innlevert: 13.09.2018
Sendt: 13.09.2018
Besvart: 24.09.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Kan statsråden redegjøre for bruk av FKT-midlene i rovdyrforvaltningen, i 2016 og 2017, og herunder hvor mye som ble fordelt på de enkelte rovviltregionene mot det som ble fordelt til direktoratet, samt hva som ble budsjettert i regionene og direktoratet mot regnskap over det som faktisk ble forbrukt?

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]