Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2287 (2017-2018)
Innlevert: 17.09.2018
Sendt: 17.09.2018
Besvart: 21.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En ny FN-rapport om Afghanistan har fått det finske Migrasjonsverket til å stoppe all tvangsretur til Afghanistan. Regjeringen sier at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter asylretten. Et ufravikelig element i asylretten er å ikke returnere noen til et sted uten sikkerhet, fare for forfølgelse og til umenneskelig behandling.
Er ministeren kjent med FN-rapporten og hva er den konkrete grunnen til at norske myndigheter ikke følger FNs råd på samme måte som Finnland nå gjør?

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Jeg er kjent med at UNHCR 30. august i år publiserte nye anbefalinger for vurderingen av beskyttelsesbehovet for asylsøkere fra Afghanistan. Som representanten Andersen vil være kjent med, er det UDI og UNE som vurderer konkret om en asylsøker har krav på beskyttelse eller kan returneres til sitt hjemland, og om en eventuell retur vil være i tråd med våre internasjonale forpliktelser. I sitt arbeid ser UDI og UNE hen til en rekke kilder. UNHCRs reviderte anbefalinger vil være én slik kilde, men jeg vil minne om at slike anbefalinger ikke er bindende for Norge.
Det er forøvrig ikke riktig at Finland har stoppet alle tvangsreturer til Afghanistan. Jeg viser til en pressemelding fra Migrationsverket 12. september i år, se https://migri.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttoviraston-afganistan-linjaus-on-paivitetty. Det fremgår her at Migrationsverket etter en midlertidig stans nå har tatt opp igjen behandlingen av asylsøknader fra afghanske borgere. For øvrig vurderer verken UNHCR eller Migrationsverket det slik at retur til alle områder i Afghanistan vil være utrygt, eller at situasjonen i Kabul er så ille at ingen kan returnere dit.