Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:2305 (2017-2018)
Innlevert: 18.09.2018
Sendt: 18.09.2018
Besvart: 25.09.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange master, hovedsendere, mindre sendere og omformere som kan sende FM, finnes i Norge per dags dato, inkludert de som benyttes av lokalradio, samt hvor mange det var før slukkingen av FM startet i 2017?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Det er som kjent bare lokalradio som sender på FM-båndet i dag. I følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som gir tillatelser til bruk av frekvenser til blant annet kringkasting, har lokalradio totalt ca. 579 laveffekts FM-sendere i drift i dag. Tillatelsene gjelder fram til og med 31. desember 2021.

Nkom opplyser videre at det i tiden fram til avvikling av riksdekkende FM-radio var gitt tillatelse til totalt 2 277 FM-sendere til å kringkaste riksdekkende FM-sendinger. Myndighetene fører ikke noen oversikt over antall master som brukes til kringkasting eller annen elektronisk kommunikasjon. Man opererer i stedet med senderpunkt som angir det geografiske punktet myndighetene har gitt tillatelse til å plassere senderanlegg. De fleste senderpunktene har én mast, men noen kan ha flere. Man antar at mastene som ble brukt til FM fortsatt er i bruk til andre tjenester enn FM. De 2277 senderne til P1, P2, P3, øvrige NRK-kanaler og de kommersielle kanalene brukte samme senderpunkt og fordeler seg slik:

NRK P1: 1174 senderpunkt (hvorav 47 hovedsendere, 1127 mindre sendere/omformere) (fotnote 1)

NRK P2: 667 senderpunkt (hvorav 44 hovedsendere, 623 mindre sendere/omformere)

NRK P3: 150 senderpunkt (hvorav 43 hovedsendere, 107 mindre sendere/omformere)

NRK øvrige (Alltid nyheter m.fl.): 28 senderpunkt (Alle mindre sendere/omformere)

P4: 143 senderpunkt (hvorav 16 hovedsendere, 127 mindre sendere/omformere)

Radio Norge: 115 senderpunkt (hvorav 39 hovedsendere, 76 mindre sendere/omformere)

De 1174 senderpunktene som ble benyttet til NRK P1, som hadde høyest dekning i FM-nettet, skal være tilnærmet likt det antall totale senderpunkt som nasjonale aktører brukte på FM. Dersom det var aktuelt å kringkaste i FM-båndet, ville kringkasterne måtte kjøpe distribusjonstjenester med en gitt kravspesifikasjon fra en eller flere tilbydere av slike tjenester. Det er disse tilbyderne som eier infrastrukturen og som eventuelt vil måtte vurdere om noe av det gamle utstyret kan gjenbrukes. Jeg har derfor ingen oversikt over hvor mye av utstyret som tidligere ble benyttet til riksdekkende sendinger som i dag kan benyttes til å sende FM.

-----------------------------

Fotnote: 1) Hovedsender er her definert som sender med over 2kW utstrålt effekt.