Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2373 (2017-2018)
Innlevert: 28.09.2018
Sendt: 28.09.2018
Besvart: 05.10.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Når kommer norske myndigheter til å gjenta sin kritikk overfor israelske myndigheter og oppfordringen om å trekke rivingsorderen av palestinske hjem og bygninger i Khan Al-Ahmar?

Begrunnelse

Israelske myndigheter har for flere år siden utstedt ordre om at flere bygninger og annen infrastruktur i beduinlandsbyen Khan al Ahmar på Vestbredden skal rives. Rivingsordren omfatter blant annet en skole som Norge har vært med å finansiere gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) og Flyktningehjelpen. I februar 2017 kom den norske regjeringen med en uttalelse hvor de ba Israel droppe tiltaket. Daværende utenriksminister Børge Brende sa at det ikke er akseptabelt å sette i verk tiltak som begrenser barns adgang til utdanning. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/israel_riving/id2540299/

OCHA, FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, melder nå at israelske myndigheter og militære eskalerer rivning av palestinske hjem og tvangsflytting av palestinere. Israel har gitt palestinerne i denne landsbyen frist til førstkommende søndag med å komme seg vekk før de river skolen.

Europaparlamentet og flere europeiske land har vedtatt resolusjoner og kritikk av Israels plan som er brudd på folkeretten og på Genèvekonvensjonene. Så langt kan vi ikke se at Norge har uttalt noe i denne saken.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norske myndigheter har ved flere anledninger, og over lengre tid, uttrykt bekymring over israelske planer om å rive den palestinske beduinlandsbyen Khan Al-Ahmar på Vestbredden. Jeg oppfordret senest den 11. september i år israelske myndigheter til å skrinlegge planene om å rive landsbyen. Statssekretær Halvorsen gjorde det samme den 5. juli. Norge var også tilsluttet en felles EU-uttalelse om saken den 12. mai i år. Beboerne i landsbyen utgjør en spesielt sårbar gruppe og vi er godt kjent med den vanskelige situasjonen for innbyggerne i Khan Al-Ahmar. Landsbyen ligger i et område som er av strategisk betydning for to-statsløsningen og levedyktigheten for en fremtidig palestinsk stat. Dersom landsbyen rives og beboerne tvangsflyttes, vil det bidra til en ytterligere geografisk separasjon mellom Øst-Jerusalem og Vestbredden, og mellom nordlige og sørlige deler av Vestbredden. Det vil dermed vanskeliggjøre en sammenhengende palestinsk stat i en fremtidig to-statsløsning. Vi vil, i samarbeid med nærstående land, fortsette å ta opp saken med israelske myndigheter.