Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:256 (2018-2019)
Innlevert: 29.10.2018
Sendt: 29.10.2018
Besvart: 30.10.2018 av helseminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil Downs syndrom falle inn under vilkåret etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og således være en selvstendig grunn til abort etter denne bestemmelsen?

Begrunnelse

Retten til abort etter tolvte uke forutsetter at et av vilkårene i abortloven § 2 tredje ledd bokstav a til e er oppfylt. Etter bokstav b kan dette være at kvinnen er kommer i en vanskelig livssituasjon på grunn av svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet (sosial indikasjon). Etter bokstav c er vilkåret stor fare for alvorlig sykdom hos barnet. Grunnen til den alvorlige sykdommen kan være sykdom eller skadelig påvirkning under svangerskapet eller arvelige anlegg. Det har vært sådd tvil om Downs syndrom faller inn under vilkåret i bokstav c, og således er en selvstendig grunn for rett til abort etter denne bestemmelsen. Blant annet uttalte Ingvild Kjerkhol fra Arbeiderpartiet i Dagsnytt 18 22. oktober at det er feilinformasjon av statsminister Erna Solberg å kalle § 2 tredje ledd bokstav c for "Downs-paragrafen" fordi Downs syndrom av medisinere ikke blir regnet som en alvorlig sykdom.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er langvarig fortolkningspraksis for at Downs syndrom kan regnes som "alvorlig sykdom" etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c. I juridisk teori omtales dette blant annet av Aslak Syse i "Abortloven, juss og verdier" fra 1993. Han skriver blant annet følgende om dette (side 102 og 103):
"Utover 1980-årene utviklet det seg en klar praksis om at visse påviste tilstander og sykdommer hos fosteret, for eksempel Downs syndrom, automatisk - dersom kvinnen begjærte abortinngrep utført - gav grunnlag for abort etter den eugeniske indikasjon."
Denne lange fortolkningspraksisen innebærer at en endring må gjøres gjennom lov.