Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:406 (2018-2019)
Innlevert: 20.11.2018
Sendt: 20.11.2018
Besvart: 28.11.2018 av helseminister Bent Høie

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Hva er ventetiden i dag for ungdom som skal gjennomføre avsluttende operasjon for leppe-kjeve-ganespalte og hvordan har utviklingen av ventetid og midler for denne gruppen vært gjennom de siste fem årene?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte skal gjennom et behandlingsløp frem til de er unge voksne. Tverrfaglige behandlingsteam skal sørge for at barn og foreldre mottar kunnskapsbasert behandling. I Norge har vi valgt å sentralisere behandlingen til to behandlingssteder, Oslo universitetssykehus og Helse Bergen/ Haukeland universitetssjukehus.

For å besvare representantens spørsmål har jeg innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF.

Ved Oslo universitetssykehus var det ifølge Helse Sør-Øst i 2014-15 mange som ventet ett til flere år på avsluttende operasjon. Denne situasjonen er i 2018 langt bedre, og Helse Sør-Øst opplyser: «Ved Oslo universitetssykehus er det ikke ventetid på de primære operasjonene. Ventetid for sekundær lukning har bedret seg i løpet av de siste fem årene. Det er nå svært få som venter mer enn 3 måneder på avsluttende operasjon for leppe-kjeve-ganespalte, i motsetning til hva som var tilfellet i 2014-2015».

I Helse Bergen er det lengre ventetid enn ved Oslo universitetssykehus. Helse Vest opplyser at Helse Bergen medio november hadde 121 pasienter som venter på siste operasjon. Av disse har 75 ventet over ett år på sekundæroperasjon. 28 av disse pasientene har fått tilbud om operasjon, men har selv takket nei eller utsatt timen.

Helse Vest informerer at de har gjennomført flere tiltak for å redusere ventetiden.

Det skal utarbeides oversikt og plan for pasientforløpet som varer fra barnet blir født til de er om lag 20 år. Operasjonskapasiteten er også økt det siste året. Dette har ført til en reduksjon i antall pasienter som har ventet over ett år. I januar 2018 hadde 118 pasienter ventet over ett år, i juni 90 pasienter, mens det i november er 75 pasienter som har ventet over ett år.