Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:433 (2018-2019)
Innlevert: 22.11.2018
Sendt: 23.11.2018
Besvart: 29.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Difi vil legge Altinn under egen organisasjon og innføre konsernstrategi for forvaltningen. Det står det skal sikres samordnet styring, i framlagt budsjett.
Hva betyr dette helt konkret for Altinn og Br.reg; hvordan vil det påvirke hvilke arbeidsoppgaver som ligger under Br.reg., hvordan vil det påvirke antall ansatte i Brønnøysund, hvordan vil det påvirke bruken av private aktører i tjenesteutviklingen og hvordan vil det påvirke stedlig ledelse og er det politisk vilje i regjering for å legge Altinn under Difi?

Begrunnelse

Det er skapt usikkerhet om Altinns framtid, gjennom uttalelser fra Difis direktør. Difi vil legge Altinn under egen organisasjon og innføre konsernstrategi for forvaltningen, i følge Digi.no.

Forkortelsen Br.reg. betyr Brønnøysundregistrene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen vil ha et krafttak for digitalisering av Norge og arbeider kontinuerlig med å se på muligheter for å forbedre og effektivisere offentlig forvaltning.

Jeg vil understreke at det ikke er tatt noen beslutninger knyttet til Altinn og fremtidig plassering. Et av flere alternativer er å flytte Altinn under Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), men det er også et alternativ å fortsette som i dag.

Jeg vil også understreke at uavhengig av beslutning vil hovedaktiviteten i Altinn uansett ligge i Brønnøysund.

Jeg er naturlig nok svært opptatt av konsekvensene ulike tiltak medfører for mine etater. Jeg har blant annet etatsstyringsansvaret for Brønnøysundregistrene. Min prioritet vil være å sikre at eventuelle tiltak skjer på en sikker og hensiktsmessig måte, både med tanke på de ansatte, organisasjonen generelt og brukerne av etatens tjenester. I tillegg vil det være viktig for meg at næringslivet ikke blir skadelidende som følge av en eventuell omorganisering.

Når det gjelder bruken av private aktører i tjenesteutviklingen, vil regjeringens prinsipper gjelde som før. Dette innebærer bl.a. at offentlige etater i utgangspunktet ikke bør gjøre det som private aktører kan gjøre bedre og mer effektivt.