Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:442 (2018-2019)
Innlevert: 23.11.2018
Sendt: 23.11.2018
Besvart: 30.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Hva gjør Norge for å ta opp med våre nærmeste europeiske allierte at EU ikke kan inngå handelsavtaler dekkende produkter fra de marokkansk-okkuperte områdene av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rett til selvbestemmelse, med respekten for Vest-Saharas grenser og med prinsippet om en regelstyrt internasjonal orden?

Begrunnelse

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU for 2018 understreker at Norge støtter EUs «innsats for å hegne om prinsippene om respekt for grenser, retten til selvbestemmelse og en regelstyrt internasjonal orden» og vil «følge opp våre felles reaksjoner på Russlands ulovlige anneksjon av Krim og øvrige folkerettsbrudd i Øst-Ukraina.»
I spørsmålet om Vest-Sahara er det åpenbart at EU ikke bare handler i strid med disse prinsippene, ei heller med dommer fra EU-domstolen i 2016 og 2018. Disse slo fast at Vest-Sahara ikke kan inngå i EUs handelsavtaler med Marokko. Domstolens generaladvokat understreket at humanitærretten gjelder.
Istedenfor å be det saharawiske folks representanter om samtykke for en ny handelsavtale dekkende delen av Vest-Sahara som er under anneksjon, har EU-kommisjonen rådført med 18 marokkanske parlamentarikere, statseide selskaper og foreninger som operer i de okkuperte områdene. På bakgrunn av disse 18 samtalene mener de at det er en bred støtte for en ny handelsavtale med territoriet. Tidspunktet for en ny EU-Marokko handelsavtale for de marokkansk-annekterte delene Vest-Sahara kunne ikke kommet mer ubeleilig, i lys av de kommende FN-fredssamtalene.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Norge støtter FNs innsats for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Partene må komme frem til en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar en slik selvbestemmelsesrett. Det er positivt at samtlige parter og naboland har besluttet å delta på møtet i regi av FNs spesialutsending Horst Köhler, i Genève i begynnelsen av desember.

Rådet for den europeiske union vedtok å endre EUs assosieringsavtale med Marokko i juli i år, til tross for EU-domstolens gjentatte konklusjoner om at varer fra Vest-Sahara ikke kan inngå i handelsavtaler med EU. Endringen i assosieringsavtalen er ventet å komme opp til behandling i Europaparlamentet i januar 2019. Det er delte oppfatninger blant EUs medlemsland i dette spørsmålet, der enkelte EU-land ønsker mer handel med varer fra Vest-Sahara mens andre er mer tilbakeholdne.

EU er kjent med at norske myndigheter siden 2007 har frarådet at norsk næringsliv engasjerer seg i handel, investeringer, naturressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten.