Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:459 (2018-2019)
Innlevert: 26.11.2018
Sendt: 26.11.2018
Besvart: 03.12.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): FN opplyser at partene i borgerkrigen i Jemen skal møtes i Sverige om kort tid for fredssamtaler. Både den saudiledede koalisjonen som støtter Jemens regjering og Houthi-opprørerne skal delta. Tilførsel av våpen og annet krigsmateriell til de krigførende parter under fredsamtalene vil undergrave målet om fred.
Vil utenriksministeren sikre at ikke noe krigsmateriell eksporteres fra Norge til noe krigførende land fra dato etter at fredssamtalene har startet?

Begrunnelse

Både koalisjonen av krigførende parter, Jemens regjering og Houthi-opprørerne har sagt seg villige til å møtes i Sverige til forhandlinger om våpenhvile og fredssamtaler, som i følge nyhetsbyrået AFP vil finne sted i Sverige i begynnelsen av desember. Norge har tidligere varslet at en ikke vil inngå nye eksportlisenser til Saudi Arabia, men at eksporten vil fortsette ut lisensperioden. Tidligere har Norge stanset eksport av ammunisjon til de Forente Arabiske Emirater. Norge har ikke varslet endringer i eksportpraksisen til andre land i koalisjonen.
For å gi fredsprosessen maksimal støtte og legitimitet er det avgjørende at det ikke tilflyter partene nytt forsvarsmateriell etter at fredssamtalene har startet. Hvis Norge fortsatt eksporterer materiell til partene etter at fredssamtalene har startet, kan det tolkes som at Norge ikke støtter oppunder målet i fredsprosessen, eller at Norge ikke har tillit til at samtalene vil føre til fred. Det er derfor avgjørende at det er absolutt stopp i all norsk eksport til partene når fredssamtalene starter.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Jeg er svært bekymret for situasjonen i Jemen. Ifølge FN risikerer millioner av mennesker i landet nå hungersnød. Samtidig er det betydelige utfordringer med å få den humanitære nødhjelpen frem til befolkningen. Norge oppfordrer partene i konflikten til å sørge for humanitær tilgang, respektere humanitærretten, sikre beskyttelse av sivilbefolkningen og stanse krigshandlingene.

Bare en politisk løsning kan gi varig fred. Norge har tett kontakt med FNs spesialutsending Martin Griffiths, og støtter hans innsats for å starte en politisk prosess. Det er positivt at det nå er et økt internasjonalt press på partene for å delta i FN-ledete forhandlinger. Det legges opp til politiske samtaler mellom partene i Sverige, sannsynligvis i løpet av den neste måneden.

Eksport av våpen og ammunisjon (A-materiell) til De forente arabiske emirater (FAE) ble suspendert i desember 2017. Videre er terskelen for å avslå eksport av annet militært materiell enn våpen og ammunisjon (B-materiell) til land som deltar i militære operasjoner i Jemen, ytterligere senket. Når det gjelder Saudi-Arabia står Norge i en annen situasjon enn mange andre land, fordi vi aldri har åpnet for eksport av A-materiell til landet. I høst besluttet Utenriksdepartementet at det i den nåværende situasjon heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av annet forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia.

Norge har et meget strengt og omfattende eksportkontrollregelverk. Alle søknader om lisens for forsvarsmateriell blir grundig vurdert etter Utenriksdepartementets retningslinjer for behandling av søknader om eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell, tilhørende teknologi og tjenester for militære formål. Retningslinjene forutsetter en grundig vurdering av de innen- og utenrikspolitiske forholdene i det aktuelle mottakerlandet. Dersom departementet vurderer at det er en uakseptabel risiko for at det aktuelle utstyret kan bli brukt til intern undertrykking, til å begå alvorlige brudd på humanitærretten eller de grunnleggende menneskerettighetene, vil lisens ikke innvilges. Vår «føre-var»-linje medfører stor årvåkenhet bl.a. når det gjelder risiko for bruk i Jemen.