Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:534 (2018-2019)
Innlevert: 06.12.2018
Sendt: 07.12.2018
Besvart: 13.12.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Spørsmål

Eirik Faret Sakariassen (SV): Det er viktig å bidra til at det palestinske folket frigjøres fra okkupasjon og undertrykkelse, og det vil være et viktig bidrag å anerkjenne Palestina som en fri og selvstendig stat.
Hvorfor har ikke den norske regjeringen anerkjent Palestina som en selvstendig stat?

Begrunnelse

Siden 1967 har det palestinske folket levd under okkupasjon av den israelske staten. Kampen for frihet er dypt forankret i det palestinske folket. Det har jeg selv fått se og føle på besøk i Nablus, Stavanger kommunes palestinske vennskapsby. Det samme har jeg fått erfare i møte med palestinske venner fra den samme byen, når de har besøkt min hjemby Stavanger. Vanlige folk opplever å bli fratatt grunnleggende menneskerettigheter, og er under konstant stress og undertrykkelse. Den nedverdigelsen det palestinske folket opplever daglig hører ikke hjemme noe sted. Norge kan ikke stilltiende akseptere at okkupasjonen og undertrykkelsen får fortsette. Derfor ønsker undertegnede å gjøre det klart for regjeringen at SV mener det er viktig at Norge følger Sveriges anerkjennelse av Palestina som en selvstendig stat. Det er også viktig at regjeringen i møte med israelske myndigheter gir skarp kritikk for de menneskerettighetsbrudd som skjer daglig.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Regjeringen mener at konflikten mellom israelerne og palestinerne bare kan løses gjennom en forhandlet to-statsløsning og i henhold til prinsippene i folkeretten. En varig fredsavtale mellom partene forutsetter gjensidig anerkjennelse og vilje til fredelig sameksistens innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

En viktig målsetting for Norges langvarige engasjement for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne er opprettelsen av en selvstendig palestinsk stat. Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) arbeider Norge aktivt for å sikre et institusjonelt grunnlag for en palestinsk stat med full suverenitet og økonomisk bærekraft.

Regjeringen mener at det er mest hensiktsmessig å anerkjenne Palestina som stat når det foreligger en fremforhandlet løsning. De utestående sluttstatusspørsmålene som grenser, sikkerhet, Jerusalems status og flyktningers returrett løses ikke gjennom en bilateral anerkjennelse, men gjennom en avtale mellom partene.

Det haster derfor med å gjenoppta forhandlingene og komme frem til en løsning basert på grensene som forelå frem til 1967. Regjeringen vurderer kontinuerlig hvordan Norge best mulig kan bistå for å få slike forhandlinger i gang.