Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:727 (2018-2019)
Innlevert: 14.01.2019
Sendt: 14.01.2019
Besvart: 17.01.2019 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Mener statsråden det er i tråd med intensjonen i loven når en butikkjede varsler at de ikke lengre vil akseptere kontanter som betalingsform, vil statsråden ta initiativ til en fornyet gjennomgang av folks tilgang til å gjøre opp med kontanter og til å kunne gjøre innskudd og uttak i form av kontanter og vil statsråden fremme forslag om innskjerping av lovverket for å sørge for at kontanter reelt sett fortsatt er tvunget betalingsmiddel i Norge?

Begrunnelse

Selv om kontanter i henhold til norsk lov er tvunget betalingsmiddel i Norge, så opplever stadig flere forbrukere og bankkunder problemer med å få betalt med kontanter og gjøre innskudd og uttak av kontanter. Den senere tid har det bl.a. vakt sterke reaksjoner at Elkjøp Phonehouse at de ikke lenger ville akseptere kontanter som betalingsform. Ved skianleggene i Trysil og Hemsedal - som drives av svenske Skistar - er det umulig å betale skikort eller mat i bakken med kontanter. Ferja Oslo - Fredrikshavn er kontantfri og det er kun på spilleautomatene man kan bruke kontanter. Tidligere har det også blitt avdekket at folks mulighet til å gjøre opp med kontanter ved betaling av eksempelvis helsetjenester er blitt forverret.
"Det er ikke helt fritt fram om man vil følge regelverket, men sjansene for å bli sanksjonert er veldig liten. I verste fall er det snakk om at de kan vente en irettesettelse gjennom et skarpt brev", sier fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen til Nettavisen 12. januar.
Samtidig uttrykkes det fra Justisdepartementet at bedrifter forsøker å sno seg unna gjennom å vise til et smutthull i finansavtaleloven.
På spørsmål fra Nettavisen sier senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange at "når betalingsmottakeren utøver sin forretningsvirksomhet på flere steder, kan det være at ikke alle stedene er å anse som forretningssted og dermed som «hos betalingsmottakeren» i finansavtalelovens forstand. Dermed er det ikke slik at det må gis adgang til kontant betaling på ethvert sted betalingsmottakerens forretningsvirksomhet utøves."

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Spørsmålet er stilt til finansministeren, men besvares av meg, siden det er Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for finansavtaleloven.

Jeg ønsker av prinsipielle grunner ikke å uttale meg om enkeltsaker, men jeg viser til at det følger av finansavtaleloven § 38 tredje ledd at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Bestemmelsen reiser riktignok en del tolkningsspørsmål, blant annet om hva som ligger i «hos betalingsmottakeren».

Finansavtaleloven ble vedtatt i 1999. Siden den gang har det skjedd mye når det gjelder tilgjengelige betalingsløsninger og måter avtaler inngås på, og det kan være behov for å se på om de nåværende reglene gir en hensiktsmessig regulering i dag. Regjeringen arbeider med en ny finansavtalelov. I etterkant av dette arbeidet vil det være nærliggende også å se på reglene om rett til kontant betaling.

Jeg mener at utgangspunktet fortsatt bør være at forbrukere skal ha rett til å betale med kontanter, og at det kan være behov for å styrke denne retten i visse situasjoner. Samtidig må det erkjennes at en rett til å betale med kontanter ikke kan gjelde uten unntak. For eksempel er det lite praktisk med kontant betaling ved handel på internett. Hvor langt retten til kontant betaling bør gå, og hvilke unntak som bør gjelde, er det derfor behov for å se nærmere på.