Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:731 (2018-2019)
Innlevert: 14.01.2019
Sendt: 15.01.2019
Besvart: 21.01.2019 av kulturminister Trine Skei Grande

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Ulempen for salg av bingoblokker digitalt beskrives godt av Nordkapp radio og Norsk lokalradioforbund. Vil kulturministeren - til tross for dette - fortsatt holde fast på at digitale bingokuponger må skrives ut?

Begrunnelse

I svar på spørsmål redegjør kulturministeren for dagens bestemmelser. Det er disse bestemmelsene som i dag vanskeliggjør drift av ordningen med digitale bingobonger.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Bingospill har i den siste tiden vært gjenstand for en større regulatorisk utvikling, senest i form av at det nylig ble gjennomført flere endringer i bingoforskriften. En av de viktigste endringene er at det ble åpnet opp for deltakelse i hovedbingospill i bingohaller via internett. I den forbindelse er det naturlig at vi også utreder hvorvidt regelverket bør endres slik at det åpnes for å spille på digitale bonger for radiobingo.