Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:765 (2018-2019)
Innlevert: 18.01.2019
Sendt: 21.01.2019
Besvart: 24.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Kan statsråden nå bekrefte og grunngi hvilken referansebane for skog regjeringen vil melde inn til EU, dersom ikke, konkret når?

Begrunnelse

Klimaavtalen med EU omfatter også skog og landbruk, det såkalte LULUCF. I den forbindelse skulle regjeringen innen nyttår ha meldt inn Norges referansebane for skog, framskrivning av historisk avvirkning i norsk skog. Etter det vi er kjent med har Regjeringen enda ikke meldt inn Norges bidrag.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: EU, Island og Norge arbeider med en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030. Med en avtale om felles oppfyllelse vil EUs regelverk for ikke-kvotepliktige utslipp gjelde for Norge for perioden 2021-2030. Utgangspunktet er at Norge vil følge EUs klimaregelverk på samme grunnlag som EUs medlemsstater. EUs regelverk for skog og annet arealbruk sier hvordan opptak og utslipp fra skog og andre arealer skal telle med i landenes klimaforpliktelser. Regjeringen er opptatt av skogens rolle i det grønne skiftet og vil utnytte handlingsrommet i regelverket fullt ut.

EU-landenes frist for å levere den såkalte bokføringsplanen for forvaltet skog der referansebanen inngår, var 31. desember 2018. Norge har arbeidet for å levere innen denne fristen. Grunnet tekniske komplikasjoner i modelleringen av referansebanen er Norge imidlertid forsinket i leveringen til EU. EU-kommisjonen er informert om at det arbeides med å rette opp i denne feilen slik at Norge skal kunne levere bokføringsplanen raskest mulig, i tråd med regelverket.