Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:769 (2018-2019)
Innlevert: 18.01.2019
Sendt: 21.01.2019
Besvart: 28.01.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Ble Stortinget varslet av regjeringen om Al Qaidas sentrale rolle i opprørsstyrkene i Libya som ble hjulpet fram av NATOs og Norges bombeangrep mot den libyske hæren og om at den NATO-støttede bakkeoffensiven mot Tripoli ble ledet av den verdenskjente Al Qaida-kommandanten Abdelhakim Belhadj?

Begrunnelse

21.12.2018 stilte Rødt spørsmål til utenriksministeren om hvorvidt Norge i forbindelse med norsk deltakelse i krigen mot Libya, ble varslet av NATO om at en av lederne for den militære bakkeoffensiven mot Tripoli, som ble hjulpet fram av NATOs og Norges luftangrep mot den libyske hæren, var tilknyttet den islamistiske terrororganisasjonen al-Qaida. I sitt svar 09.01.2019 skriver utenriksministeren følgende:

«Det var Stoltenberg II-regjeringen som satt med ansvaret i den aktuelle perioden, og som fattet beslutningen om deltakelse. Det vil være uryddig av meg om jeg skal svare på deres vegne på konkrete spørsmål knyttet til de vurderinger de gjorde, eller hvilket faktagrunnlag de baserte disse vurderingene på, under sin regjeringsperiode.»

Spørsmålet var imidlertid ikke hvilke vurderinger Stoltenberg-regjeringen gjorde, men hvilken informasjon USA og NATO, som ledet henholdsvis Operation Odyssey Dawn og Operation Unified Protector, de to krigsoperasjonene mot Libya Norge deltok i, ga til Norge.
I dag er det regjeringen som tar den endelige beslutningen når det skal avgjøres om Norge skal delta i krigsoperasjoner i utlandet, etter konsultasjon med Stortinget. I forbindelse med Libya-krigen skal Stortinget ha blitt orientert av regjeringen. Det faktum at Al Qaida spilte en dominerende rolle i opprørsstyrkene Norge, under NATOs kommando, hjalp til å erobre libysk territorium, var sentral informasjon om krigen. Al-Qaida holdes ansvarlig for terrorangrepet mot USA i 2011 og en rekke andre terrorangrep mot sivile i Midtøsten og Europa. Likevel ble Abdelhakim Belhadj fra den libyske al-Qaida-organisasjonen LIFG utpekt som hovedstaden Tripolis øverste militære leder da opprørsgruppene han ledet erobret Tripoli i samarbeid med NATO. Det er først og fremst det libyske folket som lider av at terrorister fra al-Qaida, IS og beslektede grupper fikk maktposisjoner, våpen og penger i Libya. Men i årene etter NATO-aksjonen har terroristene brukt Libya som plattform for å slå til i hele Midtøsten, store deler av Afrika og også i Europa. Minst tre terrorangrep i Tyskland og England skal ha blitt utført av terrorister med forbindelser til Libya.
Det er derfor viktig å bringe på det rene om regjeringen opplyste Stortinget om Al Qaidas- rolle i krigen, og NATOs relasjon til Al Qaida-dominerte styrker under krigen eller ikke, i kontakten som var mellom regjering og Stortinget før og under Libya-krigen. Utenriksminister Søreide var leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite både før, under og etter Libya-krigen. Det bes altså om et tydelig og klart svar på hvorvidt Stortinget ble informert av regjeringen om de nevnte forhold eller ikke.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Det var Stoltenberg II-regjeringen som satt med ansvaret for å informere Stortinget i den aktuelle perioden. Som det fremgår av rapporten fra Libya-utvalget informerte regjeringen Stortinget jevnlig, hovedsakelig i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Libya-utvalget har hatt adgang til referatene fra DUUFK i tillegg til arkivene i UD, FD og Forsvaret.

Jeg har som tidligere komitéleder taushetsplikt om alle saker som ble behandlet i DUUFK, jf. Stortingets forretningsorden §§ 16 og 75. Opplysninger fra min tid som stortingsrepresentant er forøvrig ikke omfattet av min opplysningsplikt som statsråd.