Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:844 (2018-2019)
Innlevert: 30.01.2019
Sendt: 30.01.2019
Besvart: 05.02.2019 av finansminister Siv Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Hvilke våpenproduserende selskaper har Statens Pensjonsfond Utland investert i, og hva er siste års (2017/2018) avkastning av disse investeringene?

Begrunnelse

Statens Pensjonsfond Utland har flere investeringer i selskaper som produserer våpen. Våpen defineres her etter de retningslinjer som gjelder for eksport av norsk forsvarsmateriell., Liste 1, A-materiell. Det hersker imidlertid usikkerhet om hvor mange selskap dette dreier seg om, hvilke selskap dette er og hvor stor avkastningen er av disse investeringene. I en rapport fra Redd Barna i 2017 ble det presentert tall som viste at oljefondet hadde investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper, til en samlet verdi av om lag 55 milliarder kroner.
Men Redd Barna tok kun utgangspunkt i de 100 største våpenselskapene i verden. Derfor ønskes det en komplett oversikt over alle våpenselskap Oljefondet er invester i.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]